DIV 2            
             
Fadäs 9   33  - 12 20
The Racketeers 9   32  - 13 20
Vattenfall 11   32  - 23 20
Discarna 9   28  - 17 17
Team Butcher 8   21  - 19 13
Träningsvärket gul 9   17  - 28 10
Fjäderkonstanterna 9   12  - 33 6
You See 10   10 - 40 5
             
             
Discarna Fjäderkonstanterna 5 - 0    
Discarna Team Butcher 3 - 2    
Discarna Vattenfall 3 - 2    
Fadäs Discarna 2 - 3    
Fadäs Fjäderkonstanterna 5 - 0    
Fadäs The Racketeers 2 - 3    
Fadäs Vattenfall 4 - 1    
Fjäderkonstanterna Team Butcher 2 - 3    
Fjäderkonstanterna Träningsvärket gul 2 - 3    
Fjäderkonstanterna You See 2 - 3    
Team Butcher Discarna 4 - 1    
Team Butcher Fadäs 0 - 5    
Team Butcher Fjäderkonstanterna 3 - 2    
Team Butcher The Racketeers 1 - 4    
Team Butcher You See 5 - 0    
The Racketeers Discarna 3 - 2    
The Racketeers Fadäs 2 - 3    
The Racketeers Fjäderkonstanterna 3 - 2    
The Racketeers Träningsvärket gul 5 - 0    
The Racketeers Vattenfall 2 - 3    
Träningsvärket gul Discarna 1 - 4    
Träningsvärket gul Fadäs 3 - 2    
Träningsvärket gul The Racketeers 0 - 5    
Träningsvärket gul Vattenfall 2 - 3    
Träningsvärket gul You See 4 - 1    
Vattenfall Discarna 3 - 2    
Vattenfall Fadäs 0 - 5    
Vattenfall Fjäderkonstanterna 5 - 0    
Vattenfall Team Butcher 2 - 3    
Vattenfall Träningsvärket gul 4 - 1    
Vattenfall You See 4 - 1    
You See Discarna 0 - 5    
You See Fadäs 0 - 5    
You See Fjäderkonstanterna 3 - 2    
You See The Racketeers 0 - 5    
You See Träningsvärket gul 2 - 3    
You See Vattenfall 0 - 5