Korpen anordnar dubbelspel i serie, spelas den 26/9 2021, 5/12 2021, 9/1 2022 och 20/3 2022.  Upplägget är att vi tillämpar sammandrag, dvs att ditt lag spelar flera matcher vid samma tillfälle. Samtliga matcher spelas i Fyrisfjädern Söndagar 17.30 –19.30

 

Bilda ett lag med din kompis, Ett lag får bestå av flera spelare, men till ett sammandrag får max 2 spelare deltaga. Ett sammandrag består av 3 dubbelmatcher. OBSERVERA att det inte går att skjuta upp en match utan att det är ovan matchdatum som gäller.

 

Badmintonsektionen förbehåller sig rätten att placera lag efter bedömd spelstyrka från föregående säsong.

Vi har en begränsning på max 8 lag, som kommer att delas in i två grupper, grundspel på hösten. 1:an och 2:an i respektive grupp bildar ny grupp till våren. 3:an och 4:an i respektive grupp bildar ny grupp till våren. Inkomna laganmälningar samt betald anmälningsavgift på de 8 första gäller. 

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Tävlingen är öppen för alla motionsspelare.

 

ANMÄLAN: Görs endast via mail badmintonmail@badmintonsektionen.se  oss tillhanda senast den 23 augusti 2021. Anmälningsavgiften 400kr per lag, betalas samtidigt till Badmintonsektionens Bankgiro 385-2118.

Ange: Lagets namn, lagledare, telefonnummer och mailadress.

 

Inga efteranmälningar tas emot.

 

BOLLAR: Plastboll Yonex, fjäderboll får användas om båda lagen är överens om det. Varje lag håller själva med bollar.

 

PRISER: Plaketter till segrande lag (max 3 pers.)i respektive klass i samband med middag och korpseriens prisutdelning.

 

DOMARE: Matcherna spelas utan domare.

 

KALLELSER OCH LOTTNING: Utsänds till respektive lags angivna kon­taktman, med mail, senast en vecka före seriestart.

                                                                           

Välkomna med er anmälan

 

                      BADMINTONSEKTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inbjudan till  Dubbelspel i BADMINTON

2021-2022

 

med start söndag 26 september

på Fyrisfjädern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Upplysningar:

 

Ove Bergkvist   0705749709

Kjell Karlsson    0708467585

Olle Swanér      0702465262

Lars Egnell        0708824670

(samtliga kvällstid)

 

E-mail:
badmintonmail@
badmintonsektionen.se

 

Hemsida:

 

www.badmintonsektionen.se

 

https://idrottonline.se/KorpforeningUppsala-Korpen
 

 

 

 

 

 


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala Korpförening